de scriptiebegeleider

Gerard Bartels in Leiden

 

Algemene voorwaarden


1.De Scriptiebegeleider geeft adviezen over de vorm en inhoud van werkstukken, papers, scriptie en master theses van studenten die aan een instelling voor hoger onderwijs studeren.


2.De tariefstructuur van de Scriptiebegeleider is als volgt opgebouwd: de scriptiebegeleiding bestaat uit een aantal gesprekken. Als er wekelijks gesprekken plaatsvinden, kan dat maximaal oplopen tot 20 sessies. De kosten voor het leeswerk zijn inbegrepen in de begeleidingskosten.3.De tariefstelling van de Scriptiebegeleider is mede gebaseerd op het uitgangspunt dat naarmate de frequentie van de sessies afneemt, het leeswerk toeneemt. Een wekelijks contact levert minder leeswerk op dan een tweemaandelijks contact.


4.De tarieven die de Scriptiebegeleider in rekening brengt zijn inclusief 19% btw.


5.De begeleidingskosten die de Scriptiebegeleider in rekening brengt, moeten vooraf voldaan worden.


6.Betaling van de kosten die voor de begeleiding in rekening gebracht worden, kunnen contant geschieden of via rekening nummer  1991406,  tnv. G.C. Bartels,  Fien de la Marstraat  23,  2331HM,  Leiden


7.Als voor een ad hoc sessie geen leeswerk of voorbereiding nodig is, dan brengt de Scriptiebegeleider hiervoor geen kosten in rekening.


8.De Scriptiebegeleider is onafhankelijk en geeft een onafhankelijk advies, zonder binding met welke instelling dan ook.


9.De Scriptiebegeleider kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hoogte van een beoordeling van een werkstuk, paper, scriptie en/of master thesis.


10.De Scriptiebegeleider zal zich op geen enkele wijze inlaten met de beoordeling van een werkstuk, paper, scriptie en/of thesis door de daartoe bevoegde instelling(en) en functionarissen.


11.De Scriptiebegeleider geeft advies en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de vorm van een werkstuk, paper, scriptie en/of master thesis.


12.De verantwoordelijkheid voor de vorm en inhoud van een werkstuk, paper, scriptie en/of master thesis ligt volledig bij de schrijver/opsteller van werkstukken, papers, scripties en/of master theses.


13.Aan de informatie die op deze website over de fiscaal aftrekbare studiekosten wordt gegeven kunnen geen rechten ontleend worden.


14.De Scriptiebegeleider kan niet op de inhoud van de informatie over de fiscale aftrekbaarheid van studiekosten aangesproken worden.