de scriptiebegeleider

Gerard Bartels in Leiden

 

Tarieven scriptiebegeleiding


We gaan er van uit dat het schrijven van een scriptie zeven maanden in beslag neemt als je er 40 uur per week aan werkt. Dat komt neer op 30 weken. Er zijn studenten die er langer over doen. Er zijn ook studenten die er korter over doen. Wij proberen mensen op weg te helpen die al bezig zijn met hun scriptie, maar ook studenten die nog moeten beginnen met het schrijven van hun scriptie. Onze begeleiding is maatwerk, op de persoon toegesneden.

Realiseer je dat studiekosten fiscaal aftrekbaar kunnen zijn van het inkomen dat jijzelf geniet.


Tijdsplanning


Als je gedisciplineerd te werk gaat moet het mogelijk zijn je scriptie binnen die periode van zeven maanden af te ronden. Als je vanaf het begin begeleid wilt worden dan kun je kiezen voor de ‘intensieve’ variant. Die neemt 20 sessies in beslag, verdeeld over de periode van zeven maanden.

Als je niet vanaf het begin begeleid wil of kan worden, kunnen we altijd een flexibel plan maken en inspelen op de situatie waarin je je op dat moment bevindt. Je kunt dan kiezen uit de ‘light’ variant, de ‘medium’ variant of de ‘geconcentreerde’ variant. De ‘geconcentreerde’ variant kun je bijvoorbeeld kiezen aan het begin of aan het einde van het scriptietraject en neemt meestal niet meer dan één aaneengesloten maand in beslag.

Van de vijfde mogelijkheid, de ‘ad hoc’ variant kun je gebruik maken als je behoefte hebt aan een eenmalig advies, een second opinion of als je de concept-eindversie van je scriptie door een onafhankelijke persoon wilt laten lezen. Afhankelijk van de hoeveelheid leeswerk kunnen we dan tot een prijsafspraak komen.


Tariefstructuur


De tariefstructuur zit zodanig in elkaar dat naarmate je intensiever begeleid wordt, de prijs per sessie afneemt. Voorts hanteren we een flexibele tariefstructuur die rekening houdt met de behoefte van de student.

De kosten die we in rekening brengen voor de begeleiding zijn opgebouwd uit twee componenten. Ten eerste de tijd die wij investeren in gesprekken, ten tweede de tijd die gemoeid is met de voorbereiding op die gesprekken. Voorts brengen we 19% btw in rekening. De btw zit inbegrepen bij het tarief dat wij in rekening brengen.

De voorbereiding van gesprekken zal voor een groot deel bestaan uit het intensief lezen van de hoofdstukken die besproken moeten worden.


Fiscaal aftrekbare tarieven


In de tabel kun je lezen wat je kwijt bent aan begeleidingskosten.

Studiekosten, waaronder de kosten vallen die gemoeid zijn met de begeleiding van je scriptie kunnen fiscaal aftrekbaar zijn, zelfs in het daarop volgende jaar als je na je afstuderen een baan hebt gevonden en een inkomen verwerft. Van je eerst verdiende jaarsalaris kun je alsnog de studiekosten uit het voorgaande jaar aftrekken.


Tabel 1: tariefstructuur scriptiebegeleiding. Alle bedragen zijn inclusief 19% btw.