de scriptiebegeleider

Gerard Bartels in Leiden

 


Even voorstellen


Mijn naam is Gerard Bartels. Momenteel ben ik als parttime universitair docent belast met de begeleiding van scripties van master studenten in de sociale wetenschappen. Voordat ik op de universiteit ging werken, heb ik als beleidsadviseur, communicatieadviseur en onderzoekcoördinator bij de Rijksoverheid en een adviesraad van de Regering gewerkt. In de tijd dat ik bij de Rijksoverheid heb gewerkt heb ik zo’n 750 kleine en grote onderzoeken begeleid. In die zelfde periode hield ik me ook al bezig met het begeleiden en faciliteren van promovendi, het begeleiden van stagiaires en trad ik op als scriptiebegeleider voor studenten van de economische en sociale faculteiten van verschillende universiteiten in Nederland. Daarnaast heb ik een aantal gastdocentschappen vervuld , ondermeer aan de Rijksuniversiteit Utrecht met als thema gedragsverandering, aan de Rijksuniversiteit Leiden met als thema communicatie en onderzoek en aan de Hogeschool Brabant met als thema onderzoek en beleid.


Ik heb sociologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Mijn afstudeervakken waren methoden en technieken van onderzoek, beleidssociologie en sociale economie. Na mijn studie in Leiden heb ik post-initieel onderwijs in de economie en bedrijfseconomie gevolgd aan Universiteit van Amsterdam en de VU. Voorts heb ik diverse cursussen SPSS gevolgd en leergangen op het gebied van marketing en marktonderzoek.

Mijn proefschrift gaat over de vraag hoe en waarom maatschappelijke problemen een issue worden. Welke mechanismen spelen een rol in het ontstaan van issues en mediahypes? Issues zijn controversiële kwesties van maatschappelijk belang, die resulteren in agendasetting.


Ik heb twee studerende dochters en woon in de Fien de la Marstraat 23, 2331 HM in Leiden.

Mobiel ben ik bereikbaar onder nummer 06 25056453.

Het e-mailadres is: gerard.bartels@de-scriptiebegeleider.nl